Systemisk Familie Opstilling

Bert Hellinger arbejdede som terapeut i Tyskland og undrede sig over:- hvorfor kan jeg ikke forløse livsmønstre ved børnebørn af bedsteforældre, der har være i koncentrationslejre?

Han begyndte at bruge opstillingsarbejdet til at forløse nedarvede spejlinger og ubevidst tillærte familie handlingsmønstre.

Om skjulte styringer ligger i vores kroppes tavse viden, nervesystemet, kognitive bevidsthed, sindet, karma, i celler, mikrober eller tarmsystem. Vi ved det ikke, men systemisk familie opstilling, kan være en vej til at forløse på ubevidst plan eller en måde at få nye perspektiver på fastlåste tanker, mønstre og dynamikker. Som vores bevidst tænkende ikke kan rationalisere sig frem til.

Noget af det jeg holder meget af i arbejdet med Systemisk familie opstilling. Er at når opstillingen er færdig, står jeg tilbage med noget nyt og for mig frisættende. Jeg skal ikke efterbearbejde triste tanker og det handler ikke om at sætte en masse ord på og bearbejde og placere skyld, skam og ansvar. Men kodeordene er at se, forstå, acceptere og tilgive/ give slip. Det er for mig her, at frisættelsen ligger. Det gør ikke at vrede, sorg, angst og tvivl ikke er velkomne følelser. Det er oftest de vanskelige og smertefulde følelser, der viser sig i selve opstillingsarbejdet for at blive set, mærket og taget sig af, for at lade os stå tilbage med frisættende følelser og indsigter.

Jeg tilbyder enkelt persons opstillinger, og hvis det ønskes, kombineres med essentielle olier og /eller behandling