NRT Neural Reset Therapy

​NRT er en fysisk behandlingsform, hvor nervesystemet stimuleres til at lave balancering af musklernes spændingsniveau.

Alle muskler har en spænding, og den kan være for slap eller for spændt. Kroppen tilpasser sig disse for slappe og spændte muskler. Ved at kompensere og tilpasse sig vilkårene for at holde sig mest mulig i balance. Disse vilkår, som vores krop skal fungere under, kan forårsage smerter, begrænsninger af ledbevægelser, helbredsproblemer, dårlig kropsholdning og skævheder.

NRT-behandling er forskellige former for bevægelses stimuli, mens klienten mest ligger på en briks og giver et let modpres på terapeuts bevægelser, for at aktivere den muskel, der arbejdes på at balancere.

Vores nervesystem består af forskellige afsendere og modtagere(nervereceptorer). De hedder bl.a. Interstitial, Pacinian, Ruffini og Golgi. Disse nervereceptorer reagerer hver især på forskellige bevægelsesstimuli. Derfor laves der i NRT- behandling forskellige bevægelsesstimuli: Som let uforudsigelig rystelse, jævn pulsering, statisk hold, små lette slag på let aktiverede muskler, for at forvirre nerverne med nye impulser og informationer, så de ændrer spændingsniveau.

NRT-behandling går ud på at påvirke og lette kommunikationen mellem nervesystem og muskelsystem ud fra princippet om antagonisthæmning, F.eks. ved at en arm kun kan bøje sig så meget, som den kontraherende muskel kan strække sig. Antagonisthæmning bygger på lovmæssigheden om symmetri i kroppen. Altså at kroppen altid vil forsøge at kompensere og balancere sig, ud fra de vilkår vi giver vores krop at arbejde under.

NRT er et gennemarbejdet behandlingssystem udviklet af Lawrence Woods

Jeg er optaget af samspillet mellem nervesystem, hormonsystem og immunsystem.

Jeg behandler ubalancer, så balancer kan opstå og påvirke systemernes styring af vores krops helbred, smertemønstre, væv, organer og muskler og derved vores tanker, følelser, selvbillede, vores valg og handlingsstrategier.

Jeg behandler kroppen helhedsorienteret og arbejder primært ind i kroppens fascia ud fra Bowtech, NRT- Neutral Reset Therapy og Alt- Naturlig Lifting