Kropsholdning

Kropsholdning

Ændrer du kropsholdning, ændrer du øjeblikkeligt tilstand og dermed adfærd, åndedræt, muskelspænding og indre forestillinger.

Din fysiologi er dit mest magtfulde redskab til lige nu og her at ændre din tilstand. Fordi alt i din krop; Din kropsholdning, vejrtrækning, muskelspænding og almene trivsel er gensidigt afhængig af hinanden, som i en biodiversitet.

Din kropsholdning er derfor et godt sted at rette din opmærksomhed hen. For når kroppen ikke er belastet af spænding og stresset tilstand, kan den lettere bruge sine ressourcer til at reparere og holde sig sundere og raskere. Din krops tre styresystemer, nerve-, hormon- og immunsystemet samt åndedrættet fungerer bedst, når din krop er i balance og afbalanceret.

Går du f.eks. med hovedet forover bøjet, er der et konstant pres på din nakke, og du vil sandsynligvis udvikle hovedpine og på sigt lændesmerter. Rygraden er ofte involveret, når der opstår hovedpine, og smerter påvirker hele dit velbefindende.

Har du smerter i dine arme, kan det skyldes, at dine mavemuskler er blevet for slappe og ikke længere understøttes af din kernemuskulatur.

Sidder du meget med benene over kors, eller står og hænger på den ene hofte, kan dit bækken være blevet skævt, og hele kroppen trækkes da skæv.

Er din krop kommet ud af balance, er kroppens naturlige reaktion at kompensere og opbygge yderligere ubalancer og låste væv. Det kan føre til konstante spændte muskler og myoser,  og det vil belaste dit hormon-, immun- og nervesystem og dette kan på sigt udvikle sig til inflammation eller gigt.

Er din krop i balance?

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Trækkes du skæv af spændte og stramme muskler?
 • Holder nogle af dine muskler ferie, er slappe og lader andre muskler rundt om sig overanstrenge sig?
 • Er nerver i klemme eller begrænset af uhensigtsmæssige kropsholdningsvaner eller fastlåst væv?
 • Er du opmærksom på, hvordan du står? Hvordan du går?
 • Stimuleres dine sanser, så din krop holder sig aktiv og ikke begrænser dig i din bevægelsesfrihed?
 • Er din hjernes navigationskort over dine muskler, led og organer støvet lidt til med hærdnet fascia og begrænset kommunikation og funktion?

Hvad er din krops historie?

Hvordan er din kropsduelighed? Din bevægelsesglæde, kropsbevidsthed, sanse- og nervefunktion? Og bevæger dit væv sig smidigt og funktionelt? Tager du din krop og dit helbred for givet- eller tager du dig af det?

Smerter er din krops signal til dig, om at der er noget galt. Du har nu et valg, skal noget ændres? Skal det tages sig af? eller skal din alm. tilstand belastes yderligere? Ved at kroppen er nød til at kompensere og bruge dine ressourcer på at kompensere i stedet på at holde dig rask og energifyldt.

Hvad kan du bedst gøre for at tage dig af din krop?

Kan du ændre på kropsvaner, bevægelsesmønstre eller adfærd? Bowtechbehandling /bindvævsterapi kan her hjælpe din krop med at løsne kompensationer, beskyttelsesmekanismer og belastninger samt dybereliggende årsager, skævheder og symptomer. Når din krop kan slippe spændinger og kompensationer kan den gå i gang med at reparere, løsne affaldsstoffer og sætte cirkulation i gang. Du kommer muligvis mere i kontakt med dit nervesystem og kan derved bedre mærke din krop og tage dig af den.

Inkubationstid

Måske er du engang faldet og har slået dig – en smerte opstår – kroppen kompenserer – den konstante spænding fører til myoser – der kommer flere smerter – flere kompensationer opstår – pga. den konstante muskelspænding opstår en ny skade/overbelastning – flere smerter – nu sker en ændring i hormonproduktion – der giver en ændring i immun- og fordøjelsessystemet – der medfører energiændring pga. kroppens nu stressede tilstand – sygdom kan følge og på sigt kan det føre til udmattelse og udbrændthed. De fleste sygdomme har en lang inkubationstid.

Dine cellers vilkår i din krop er fundamentale,

for at din krop kan holde sig sund og reparere sig selv.

Dine celler påvirkes konstant af om din krop er i balance eller under stres f.eks. pga. spændte muskler og din kropsholdning. Kroppens ph værdi bliver mere surt ved belastninger, og dette giver grundlag for andre sygdomme og ubalancer i dig.

Det kroppen aller helst vil er at kunne trække vejret frit for at give ilt til kroppens funktioner. Hvis kroppens fascia er ufleksibel, vil musklerne have for lidt plads til at arbejde på, og problemstillinger kan forblive de samme, indtil de er løsnet.

Hvorfor behandling og træning

Fordi behandling løsner, stimulerer nerveresponser, sætter cirkulation og udrensning i gang og giver bevægelsesfrihed, mens træning styrker og stabiliserer.

Begge dele, fordi fleksibilitet, bevægelighed og styrke ikke kommer af sig selv, det skal trænes og holdes vedlige.

Hvis det er blevet svært for kroppen, at veksle frit mellem at være i parasympatisk(ubevidst) og sympatisk(bevidst) tilstand. Og den er i en form for stresset/overaktiv tilstand. Kan det være svært for kroppen at finde ressourcer nok til at starte på at træne. Og her kan det være en god ide at kombinere eller starte med behandling, for at gøre kroppen klar til at starte på at træne.

Hvis du ikke orker at træne, men egentlig gerne vil, kan det være fordi din krop ikke har ressourcer nok, og prioriterer at bruge dens ressourcer på de vigtigste ting. Derfor er det vigtigt at få etableret ressourcerne for at få en succesfuld træning.

Din krops velvære har stor betydning for dit mentale og psykiske velvære, din sundhed og dine handlinger. Din krop reagerer hele tiden på dens vilkår, belastninger og mangler, og det kan give en lang kædereaktion af smerte, kompensationer, belastninger og forkerte slid.

Vi er skabt med en fleksibel krop i et ustabilt miljø for at kunne bevæge os. Dine muskler og væv stabiliserer din krop så knogler, scener, organer, væv og muskler sidder på rette plads med fri bevægelighed, og herved fungerer, reparerer og vedligeholder kroppen sig mest optimalt.

Kroppens tre styringssystemer: Hormon-, immun- og nervesystemet aktiveres ved bevægelse og en bevægelig krop. Det fremmer øget trivsel, velvære og overskud og sænker inflammation, overbelastninger og muskelspændinger.

Bruger du ikke dine sanser og krop, kan hjernen komme til at tolke uvante bevægelser som farlige. og decideret give dig smerter for at stoppe dig. Din hjerne bliver utryg og prøver at holde dig fra alt, som den ikke er sikker på, at din krop kan klare. Dit system kan altså være gået delvis i frys og vil begrænse dig, fordi den evne til at forudsige, hvad det kræver af dine, muskler, led og scener er blevet sløret. Fra dette sted kan det være svært at komme i gang med at træne.

Træningsovervejelser

 • Når du mestrer en øvelse, så gør den mere udfordrede for at opnå større effekt med mindre træning, så hjernen holdes aktiv ved nye, anderledes og varierede bevægelsesmønstre, så du får fat i forskellige muskelgrupper.
 • Lav træningsøvelser hvor du samtidig udfordrer din balance, så kroppen er nødt til at korrigere. Det giver større effekt, og nervesystemet aktiveres og trænes samtidig.
 • Hvis nogle muskelgrupper har lagt sig til at sove og blevet ineffektive, kan det være en god ide at træne dem specifikt for at vække og aktivere dem.
 • Hvis nogle muskler er for stramme, kan andre måske ikke udføre deres job, derfor skal de stramme, løsnes for at kunne give plads til andre musklers funktionalitet.
 • Hav hjernen bevidst med i det du træner, det stimulerer nervebaner og kontakten forstærkes i bevægelsen.
 • Lav øvelser korrekt og bevidst i stedet for hurtigt, sjusket og i forkerte positioner. Lav hellere få ordentlige gentagelser end mange sjuskede.
 • Mærk altid efter i kroppen, om du er i rette udgangsposition. Så du får trænet, det ønskede og ikke laver skader eller overanstrengelser.
 • Tag udgangspunkt i din fysiske grundform, så du får en succesfuld start.
 • Overforbrug og udmat ikke dig selv, men tilpas den rette mængde træning til dig.
 • Start blidt og sørg for restitution. Mærk om du får mere energi, eller om du presser dig selv for hårdt og mister overskud til at fortsætte din træning.
 • Gå ikke ud over smertegrænsen. Træner du at bevæge dig, der hvor det gør ondt, bliver du god til at gøre det, der gør ondt. Find et sted i leddet, hvor du ikke har ondt, og træn der.
 • Vær nysgerrig på dine fysiske og mentale begrænsninger i din træning. Hvor og hvornår opstår de?
 • Styrke indefra kroppen er vigtigst. Aktiver og opbyg derfor de inderste muskler, f.eks. ved åndedrætsøvelser.
 • Lær dine muskelgrupper, som ryg, mave, balder og skuldre at arbejde sammen og understøtte hinanden.
 • Træn din bækkenbund og dine sanser, det styrker dine indre sanser og det bevægelseskort, som din krop navigerer ud fra. Bruger du ikke kroppen, støver kortet til og bliver utydeligt.
 • Stimuler dine sanser for at aktivere og holde dit kommunikations- og nervesystem vågent og aktivt. Det giver større handlefrihed ellers vil din hjerne passe på dig og begrænse dig.
 • Træn også langsomt for at bevidstgøre nervebaner.
 • Træn muskelgrupper i at spænde helt op på udånding og slappe af på indånding. Så styrker du kroppen og hjernen i at det er trygt at spænde og give slip og kunne skifte fra det parasympatiske og det sympatiske. Dette er en vigtig funktion for kroppen at kunne mestre.
 • Træn led isolerede med bevidsthed, for at hjernen kan skille sammensatte bevægelser og tage sig af en del af gangen og lave mere nuancerede bevægelser. Denne effekt opnås, fordi hjernen ved isoleret ledtræning bliver hurtigere til at modtage signaler.
 • Træn totalbevægelser, så muskler trænes i deres naturlige mønstre og i kroppens sammenhængende helhed.
 • Træn grundtræning først, så du undgår overbelastninger og skader.
 • Udfordre din balance hver dag i bare 30 sek. hver dag.
 • Hold fokus på din rygsøjle og dine leds bevægelighed, ved at træne led og gerne samtidig med åndedrætsøvelser.
 • Træn evt. foran et spejl, det aktiverer højre og venstre hjernehalvdel.
 • Brug din krop alsidigt og lav alsidig og varieret træning.

Mit mål som bowtechbehandler er

At hjælpe dig til at tage næste skridt.

Hjælpe din krop til at skabe bedre balance. Kroppen arbejder hele tiden på at balancere dig.

Gøre dig smertefri og give dig bevægelsesfrihed og -glæde.

Genskabe din krops kommunikation med dens grundlæggende ressourcer.

Løsne låsninger der kan være beskyttelsesmekanismer. Disse forsvinder ofte, når hjerne og væv bliver trygt.

Fjerne smerter. Smerter betyder ikke altid, at noget er gået i stykker, men at en advarselslampe lyser, evt. pga. at den bruges for ensidigt.

Hjælpe dig til kropsbevidsthed. Du er din krop, og den har stor betydning for dit velbefindende.

Rette din opmærksomhed mod at lytte til og handle ud fra, hvad din krop fortæller dig.

Jeg hjælper gerne med træning, inspiration, motivation, fastholdelse og øvelser til øget ro, balance, stabilitet, struktur og funktion.